Rólunk

Kedves látogatóink!

Nagy szeretettel köszöntjük Önöket a Szentgotthárdi Szlovén Rádió honlapján, mely mint helyi rádió 2000. június 23-án szólalt meg először az éterben. Titokban abban a reményben, hogy az adáskezdő szignál kakaskukorékolása is ébreszt­ge­ti majd a lanyhuló szlovén nemzetiségi tudatot a Rába-vidéken. Logónknak is hasonló szimbolikus szerepet szántunk. Az ezredfordulón nagy reményekkel vártuk, hogy kiírják a frekvenciapályázatot a Rába-vidéki szlovénség számára, de mindhiába. Az akkori törvényi előírások legfeljebb heti nyolcórás műsorszolgáltatást engedélyeztek számunkra. A várva-várt frekvenciapályázatra és adásidő-bővítés­re egészen 2012-ig kellett várnunk. Azóta heti 28 órányi rádióműsort sugározunk magyarországi szlovén tájszólásban és irodalmi szlovén nyelven.

A rádió a felsőszölnöki székhellyel működő Országos Szlovén Önkormányzat száz százalékos tulajdonát képezi. A szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központban található (Gárdonyi u. 1.). Kezdetben három állandó munkatárs gondoskodott a szlovén nemzetiségi műsorok elkészítéséről. Ez idő szerint öt főállású rádióriporter végzi a nem mindig könnyű, de fölöttébb szép munkát. Külsős munkatársak is besegítenek, többnyire az anyaországból. A működési forrásokat elsősorban a magyar állam (Emberi Erőforrások Minisztériuma) biztosítja, az éves költségvetés mintegy kétharmadát. A fennmaradó egyharmadot pedig többnyire az MTVA műsor- és rezsipályázatain, valamint a ljubljanai Határon Túli Szlovének Hivatalának éves pályázatán igyek­szünk megszerezni.

Az öntudatos Rába-vidéki szlovének és a szomszédos goričkói emberek Szlovéniában hűséges beszélgetőtársaink és hallgatóink is egyúttal. A többi hazai szlovént pedig hasznos információkkal és érdekes beszélgetésekkel kívánjuk megnyerni, mely riportokat olyan hallgatóinkkal készítjük, akik számára a szlovén anyanyelv és a szlovén szülőföld iránti szeretet sokat jelent.

Némiképp szokatlan helyzetben van rádiónk, mert középkorú és idősebb hallgatóink, akik hallgatóságunk derékhadát jelentik, nem mutatnak különösebb érdeklődést az internet világa iránt. Legtöbbjüknek odahaza tán még számítógépük sincs. Ugyanakkor a fiatalabb nemzedékek könnyűszerrel eligazodnak a világhálós ördöngösségekben, sajnos már nem beszélik, vagy nem kívánják beszélni szlovén szüleik anyanyelvét. Mindennek ellenére tíz év elteltével újból jelentkezünk a weben, hogy a Rába-vidéken kívül élő szlovénjeink is hamarosan élőben hallgathassák adásainkat. Akiknek pedig nincs lehetőségük, hogy élőben kövessék műsorainkat, néhány hónapon belül a Szlovén Rádió internetes archívumában böngészhetnek az elhangzott adások között.

Szeretettel várjuk önöket!

Mukics Ferenc
ügyvezető-főszerkesztő

Élő

12.00 - 16.00h